Warehouse: Marmo > Giallo Siena Extra

Very special Yellow tone